Szanujemy prawo do prywatności naszych Klientów. Dokument ten powstał by zaprezentować nasze stanowisko w sprawach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach naszego serwisu oraz wysyłaniu newsletterów i biuletynu.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się zawsze na naszej stronie.

Wszelkie zmiany polityki prywatności, podyktowane są rozwojem stron oraz zmieniającymi się technologiami. Zawsze mamy na uwadze ochronę danych osobowych naszych czytelników.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych lub adresowych, które zostały udostępnione nam przez Użytkowników.

Ostatnia aktualizacja: 8.04.2022 r.

Kto przetwarza dane o mnie?

Przetwarzającym dane i ich administratorem jest LABEL PRINTER Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Fabryczna 14, 65-410 Zielona Góra.

Jakie dane użytkowników są zbierane przez nasze strony?

By korzystać z naszych stron nie trzeba podawać żadnych danych, jednak niektóre funkcje mogą być uzależnione od podania pewnych danych. By założyć konto należy podać adres e-mail oraz login i hasło. Podanie informacji jest dobrowolne, można je dodawać, zmieniać bądź usuwać z Profilu. Używane technologie nie zbierają same z siebie osobistych informacji.

Dane osobowe

W czasie rejestracji możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków login, adres e-mail, imię i nazwisko, telefon. W przypadku realizacji zamówień przetwarzamy dodatkowo adres stacjonarny.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania stron, bądź obsługi Klienta. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Subskrypcja newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do nas wymaga zaznaczenia chęci subskrypcji w Profilu bądź oddzielnego zapisania się na nie oraz potwierdzenia tej chęci poprzez kliknięcie w odnośnik przysłany w specjalnym e-mailu. Jeśli Użytkownik chce otrzymywać newsletter musi zaznaczyć to w ustawieniach bądź się na niego zapisać.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer newslettera.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane na naszych stronach przy okazji recenzji produktów są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które mogą je wykorzystać do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności, a o ich ujawnieniu decydujesz sam.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o Użytkowniku

Firma Label Printer przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Zapewniamy realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności masz prawo do:

  1. Żądania dostępu do Danych osobowych: osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od LABEL PRINTER Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
  2. Sprostowania Danych osobowych: mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych.
  3. Usunięcia Danych osobowych: mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a LABEL PRINTER Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe.

Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.

Pliki cookie

Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pytania i komentarze

Mając na uwadze ochronę danych osobowych użytkowników chętnie udzielamy informacji na ten temat. Pytania i komentarze można kierować na adres mailowy politykaprywatnosci[@]labelprinter[.]com[.]pl , telefonicznie pod numerem +48 68 419 09 90 lub pisemnie na adres pocztowy LABEL PRINTER Sp. z o.o. , ul. Fabryczna 14, 65-410 Zielona Góra.

Postanowienia końcowe Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień warunków i zastrzeżeń oraz zobowiązanie do przestrzegania ich. Zapoznanie się z treścią postanowień i zastrzeżeń jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: